Varför Terclara®?

Terclara® kutan lösning 98mg/ml är ett receptfritt läkemedel med terbinafin för behandling av mild till måttlig nagelsvamp på fingernaglar och tånaglar. Från 18 år. Terclara® kan användas om du tidigare fått diagnos av läkare.  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är gravid, ammar, har diabetes, immunsjukdom eller perifer kärlsjukdom. Vid utebliven förbättring efter 6 månader för fingernaglar och 9-12 månader för tånaglar kontakta läkare. Läs bipacksedel noga före användning. Allderma AB, terclara.se

Terclara® kutan lösning 98mg/ml är ett receptfritt läkemedel med terbinafin för behandling av mild till måttlig nagelsvamp på fingernaglar och tånaglar. Från 18 år. Terclara® kan användas om du tidigare fått diagnos av läkare.  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är gravid, ammar, har diabetes, immunsjukdom eller perifer kärlsjukdom. Vid utebliven förbättring efter 6 månader för fingernaglar och 9-12 månader för tånaglar kontakta läkare. Läs bipacksedel noga före användning. Allderma AB, terclara.se

En världsnyhet byggd på 10 års forskning

Terclara® är utvecklat av Moberg Pharma under 10 års tid. Det har utvärderats i sju olika kliniska studier vilka bevisat Terclaras® effektivitet. Till skillnad mot andra utvärtes produkter mot nagelsvamp, innehåller Terclara® den svampdödande substansen terbinafin.

Allderma Pharmaceuticals är stolta partners med Moberg Pharma och är de första att lansera Terclara® i världen, på den svenska marknaden.

Terclara® dödar nagelsvamp

Terclara® är det första receptfria utvärtes läkemedel med den svampdödande substansen terbinafin. Terbinafin har tidigare bara funnits i tablettform. Den dödar svampen genom att hämma enzymet squalenepoxidas i svampens cellmembran.

Bild: Mild till måttlig nagelsvamp

Sju kliniska studier

Terclara® har utvärderats i sju kliniska studier på sammanlagt 953 patienter. I två välkontrollerade årslånga studier studerades sammanlagt 542 patienter vid dagligen behandling med Terclara®.

Resultaten visade att laboratoriemässig svampläkning uppnåddes i mycket hög grad. Svampläkning noterades hos 80,4% respektive 69.9% av de Terclarabehandlade patienterna i de två studierna (REF). Det tar lång tid för nageln att växa ut och återfå sitt ursprungliga utseende. Svampläkning är en grundförutsättning för att detta ska ske.  

*Gupta et al, J am Acad Dermatol 2021;85:95-104, Terclara Productresumé

Hur använder jag Terclara®?

Du använder Terclara® vid milda till måttliga nagelsvampinfektioner orsakade av dermatofyter och/eller terbinafinkänsliga svampar hos vuxna.

Avlägsna nagellack eller andra kosmetiska produkter från naglarna. Stryk ett tunt lager över hela ytan på den angripna nageln och under den fria nagelkanten genom att trycka spetsen på tuben mot nageln. Tryck inte på tuben. De behandlade naglarna bör inte tvättas eller bli våta på minst 8 timmar. Applicera innan sängående, efter dusch eller bad.

Nagelsvamp bör behandlas då det lätt smittar. Blir nageln tjock och deformerad kan det orsaka smärta och nageln kan lossna.

Behandlingen bör fortsätta tills det har vuxit ut en frisk nagel.

Behandlingstiden är upp till 6 månader för fingernaglar och 9–12 månader för tånaglar.

Konsultera en läkare om symptomen inte förbättras eller blir värre efter 6 månader för fingernaglar och 9-12 månader gör tånaglar.

Ja du kan behandla fler naglar samtidigt med Terclara®.

Terclara® kan användas vid diabetes, under graviditet och amning efter läkares ordination.

Barn och ungdomar under 18 år ska ej behandlas med Terclara® eftersom underlag från studier saknas för åldersgruppen. 

Kom ihåg att:

  •  Avlägsna alltid nagellack eller andra kosmetiska produkter innan du påbörjar behandling
  • Applicera genom att trycka spetsen på tuben mot nageln. Tryck inte på tuben

Avlägsna nagellack eller
andra kosmetiska
produkterna från
naglarna

Stryk ett tunt lager över hela ytan på den angripna nageln och under den fria nagelkanten genom att trycka spetsen på tuben mot nageln. Tryck inte på tuben

Vänta 5 minuter tills
lösningen har torkat

De behandlade naglarna
bör inte tvättas eller bli våta på minst 8 timmar. Applicera innan sängående, efter dusch eller bad

Här köper du Terclara