Frågor & svar

Ja, Terclara® är ett receptfritt läkemedel och kan användas vid nagelsvamp konstaterat av läkare.

Nagelsvamp är en infektionsjukdom som smittar via hudfragment från infekterad person. Nagelsvamp förändrar utseendet på nageln och nageln kan bli matt, gul, skör, förtjockas och kan även lossna.

Nagelsvamp bör behandlas då det lätt smittar. Blir nageln tjock och deformerad kan det orsaka smärta och nageln kan lossa. 

Ja, man kan behandla flera naglar samtidigt med Terclara®.

Nej, Terclara® är en smärtfri behandling.

Ladda ner bipacksedeln här.
Önskar ni mer information om våra kliniska studier, kontakta oss.

Terclara® kan övervägas vid diabetes efter läkares ordination.

Terclara® kan övervägas under graviditet och amning efter läkares ordination.

Alla läkemedel kan ge biverkningar. Inga allvarliga biverkningar har setts. Biverkningar med Terclara® har varit lokala.

Barn och ungdomar under 18 år ska ej behandlas med Terclara® eftersom underlag från studier saknas för åldersgruppen. 

Terclara® säljs på Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Doz Apotek och online

Ladda ner bipacksedeln här.
Önskar ni mer information om våra kliniska studier, kontakta oss.